DK
UK
DE

Matematik

Læs min artikel "Sansemotorisk træning styrker den matematiske evne" fra Livsbladet 2 2014: Tryk på facebook her til højre.

Hos Motoriktræning kan du få hjælp til matematik-vanskeligheder.

Et barns evne til at tænke abstrakt som i matematik, hvor der er mange symboler, er afhængig af, hvor mange konkrete oplevelser barnet har med i bagagen. Så jo flere konkrete motoriske opgaver og oplevelser et barn har haft, jo bedre kan det udvikle sin forestillingsevne(den visuelle evne). For at udvikle en god matematisk forståelse har barnet brug for et godt sanseapparat (syn og motorik) og dernæst er det vigtigt at arbejde med konkret materiale, som giver erfaringer med det matematiske, så det bliver nemmere at oversætte de abstrakte tegn. Det er vigtigt, at de abstrakte tegn som plus, minus, gange og dividere bliver brugt i lege og spil.

  • Få helt styr på de fire vigtigste regnearter       +     -      ·      :
  • Brøker og ligninger kan være legende let at lære    ½ + ¼ = ¾      5 = x + 3

Hos Motoriktræning får du en god matematik-forståelse gennem spil, eksperimenter med konkret materiale, træning af regnearterne og brug af regnehistorier.   

Oplæsnings- og skrivestøttende program    

 

CD-ord er et program til oplæsning af danske og udenlandske tekster. Den skrivestøttende effekt får man ved at skrive forbogstavet i ordet, programmet foreslår så de ti mest brugte ord og disse læses op, når man sætter markøren over ordet. Langt de fleste skoleelever har gratis adgang til dette program, som kan downloades via skolens hjemmeside.
Jeg tilbyder hjælp til at komme godt igang med programmet. Programmet er først og fremmest tiltænkt ordblinde. Men der er mange andre børn som kan have stor glæde af programmet, til at fremme læseforståelsen og skriveglæden.

Hjælp dit barn til bedre trivsel gennem den rigtige træning.

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 
Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på tv og facebook 

TV-interview med
journalist Trine Stampe

 

www.facebook.
com/motoriktraening

 

 

 

 

 

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.