DK
UK
DE

ER DIT BARN SKOLEPARAT

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når barnet skal flytte fra børnehave til skole ?

Børnehaven har sikkert givet jer deres anbefalinger, om hvorvidt dit barn er skoleparat. Har I eller børnehaven bekymringer omkring jeres barns skolestart, er det vigtigt at I tager dem alvorligt, ellers kan skolestarten blive en stor mundfuld. Når barnet flytter fra børnehaven til skolen, så er en af de allerstørste omvæltninger, at barnet nu hverdag og I flere timer skal gøre det samme, som 25 andre børn, ”De skal lære noget”. Der er som regel kun en voksen til at guide dem igennem denne læring, derfor kræver det, at barnet har en god evne til at koncentrere sig, også når det ikke er lystbetonet (noget man selv har valgt). Koncentrationen kan styrkes betydelig, gennem sjov og målrettet træning.

Du kan styrke dit barns koncentration, læs hvad der skal til

 

Styrk motorikken 

Barnet skal have en god motorik, idet det giver barnet de bedste forudsætninger for at klare sig godt socialt og det øger barnets koncentrationsevne.
Mange oplever at deres barn har en god motorik, men når jeg tester de sansemotoriske færdigheder, viser der sig ofte huller. F.eks. kan børn der bevæger sig hurtigt rundt på klatrestativer, virke som motorisk stærke børn, men så snart du vil have dem til at gøre de samme bevægelser langsomt, går det galt, fordi de har brug for farten til at holde balancen. Disse børn vil ofte få det meget svært med at sidde stille i længere tid af gangen, særligt hvis de skal koncentrere sig om noget der ikke er lystbetonet. De forsigtige børn, har ofte motoriske vanskeligheder af forskellig art. F.eks. kan en meget sensitiv følesans, gøre at man ikke bryder sig om at deltage i fangeleg, for det at ”blive taget” kan føles som et hårdt slag mod huden, selvom det for andre børn opleves som en berøring.

Tegn på at motorikken ikke er optimal:
Bliver køresyg
Falder ofte
Bryder sig ikke om at gå en tur
Bryder sig ikke om at gynge og svinge
Svært ved at cykle
Sidder ofte meget uroligt når I spiser

Læs mere om motoriske vanskeligheder under motoriktest.

Styrk synet

Barnet skal have et godt syn, idet vi lærer op til 80%, igennem synet.
Har I bekymringer omkring synet, så er det altid godt at få øjenlægen eller optikeren til at teste barnet. Hvis det viser sig, at barnet har et fint syn, på trods af jeres bekymringer, så pas på. Grunden til I skal være ekstra opmærksomme, er at der sjældent testes grundig nok for samsynsvanskeligheder. Samsynsvanskeligheder opstår, når musklerne omkring øjet ikke arbejder optimalt sammen med musklerne omkring det andet øje. Samsynsvanskeligheder anses ikke i Danmark for at være et problem, der skal gøres noget ved, selvom det kan give store indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskelighederne viser sig, ved at barnet ikke bryder sig om at tegne og skrive bogstaver, idet stregerne ikke bliver eller ser ud, som barnet ønsker eller forventer det, da øjnene har svært ved at koordinere. Når barnet skal lære at læse er det hårdt arbejde, fordi teksten kan risikere at stå dobbelt eller teksten kan være sløret, hvad barnet ikke kan forklare for barnet tror jo’ det skal se sådan ud. Samsynsvanskeligheder i lidt lettere grad viser sig, ved at barnet bliver utrolig træt eller får hovedpine, når læsning skal øves, det er derfor vigtigt at få testet barnet for samsynsvanskeligheder. Samsynsvanskeligheder kan trænes væk, ved hjælp af struktureret motorisk træning. 

Tegn på at synet ikke er optimalt:
Slår sig ofte
Vælter ting
Bryder sig ikke om at tegne
Bryder sig ikke om at læse

Svært ved at gribe bolde
Læs mere om synet under synstest.

Gør dit barn skoleparat med sjov og struktureret træning, via Motoriktræning og få en optimal skolestart. Jeg tester hele barnets sanseapparat. 

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 

Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på facebook

Motoriktræning www.motoriktræning

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.