DK
UK
DE

ER DIT BARN SKOLEPARAT

Kan du nikke genkendende til listen, vil dit barn få en god start på skolelivet.

  1. God balance. Kan stå på et ben, både på højre og venstre ben. Bliver ikke køresyg.
  2. Stærke og smidige muskler. Kan hoppe på et ben, både på højre og venstre ben.
  3. God følesans. Kan mærke forskel på kulde og varme. Kan have alt slags tøj på, uden at det klør og irriterer.
  4. God krydskoordinering. Kan kravle, løbe og cykle.
  5. Smidige øjenmuskler. Øjnene kan flyttes fra side til side, uden at hovedet drejer med, og uden at det strammer omkring øjnene.
  6. Glad for at tegne. Holder med pincetgreb på blyanten.

Du kan styrke dit barn hos Motoriktræning, læs hvad der skal til

 

Styrk motorikken 

Barnet skal have en god motorik, idet det giver barnet de bedste forudsætninger for at klare sig godt socialt og det øger barnets koncentrationsevne.
Mange oplever at deres barn har en god motorik, men når jeg tester de sansemotoriske færdigheder, viser der sig ofte huller. F.eks. kan børn der bevæger sig hurtigt rundt på klatrestativer, virke som motorisk stærke børn, men så snart du vil have dem til at gøre de samme bevægelser langsomt, går det galt, fordi de har brug for farten til at holde balancen. Disse børn vil ofte få det meget svært med at sidde stille i længere tid af gangen, særligt hvis de skal koncentrere sig om noget der ikke er lystbetonet. De forsigtige børn, har ofte motoriske vanskeligheder af forskellig art. F.eks. kan en meget sensitiv følesans, gøre at man ikke bryder sig om at deltage i fangeleg, for det at ”blive taget” kan føles som et hårdt slag mod huden, selvom det for andre børn opleves som en berøring.
Læs mere om motoriske vanskeligheder under motoriktest.

Styrk synet

Barnet skal have et godt syn, idet vi lærer op til 80%, igennem synet.
Har I bekymringer omkring synet, så er det altid godt at få øjenlægen eller optikeren til at teste barnet. Hvis det viser sig, at barnet har et fint syn, på trods af jeres bekymringer, så pas på. Grunden til I skal være ekstra opmærksomme, er at der sjældent testes grundig nok for samsynsvanskeligheder. Samsynsvanskeligheder opstår, når musklerne omkring øjet ikke arbejder optimalt sammen med musklerne omkring det andet øje. Samsynsvanskeligheder anses ikke i Danmark for at være et problem, der skal gøres noget ved, selvom det kan give store indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskelighederne viser sig, ved at barnet ikke bryder sig om at tegne og skrive bogstaver, idet stregerne ikke bliver eller ser ud, som barnet ønsker eller forventer det, da øjnene har svært ved at koordinere. Når barnet skal lære at læse er det hårdt arbejde, fordi teksten kan risikere at stå dobbelt eller teksten kan være sløret, hvad barnet ikke kan forklare for barnet tror jo’ det skal se sådan ud. Samsynsvanskeligheder i lidt lettere grad viser sig, ved at barnet bliver utrolig træt eller får hovedpine, når læsning skal øves, det er derfor vigtigt at få testet barnet for samsynsvanskeligheder. Samsynsvanskeligheder kan trænes væk, ved hjælp af struktureret motorisk træning. 

Læs mere om synet under synstest.

Gør dit barn skoleparat med sjov og struktureret træning, via Motoriktræning og få en optimal skolestart. Jeg tester hele barnets sanseapparat. 

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 
Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på tv og facebook 

TV-interview med
journalist Trine Stampe

 

www.facebook.
com/motoriktraening

 

 

 

 

 

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.