DK
UK
DE

Min baggrund

Jeg er læreruddannet med linjefag i idræt, og har de sidste 12 år arbejdet som motorikvejleder, læringskonsulent og samsynsekspert, i privat regi. De sidste 6 år i egen klinik i Åbyhøj.
Jeg har mange års undervisningserfaring fra efterskolen og folkeskolen, og har mødt mange børn med motoriske og faglige vanskeligheder. Med uddannelsen som motorikvejleder og synspædagog i 2007, har jeg fået nogle uundværlige redskaber, til at løfte børn og unges læring. Erfaringen har vist, at jo bedre sansemotorikken er, jo nemmere er det for eleven at indlære. Dette skyldes især at koncentrationen øges, ved at sanserne styrkes. Eleven bliver gennem sansemotorik løftet kognitivt, fordi sanserne bliver bedre under træningen, og når sanserne bliver bedre, bliver vores evne til at opfatte hurtigere.
 

Arbejdserfaring


2015 Afholdt kursus i motorik, for pædagogiskpersonale i Børnehaven Kridthus, i Tilst

20114       Skrevet artiklen "Sansemotorisktræning styrker den matematiske evne" til Livsbladet 

2014-2015 Holdt foredrag om motorik og synstræning, på skoler, i børnehaver og på Åby bibliotek

2013-2015 Motorikvejleder, læringskonsulent, samsynsekspert og matematikkonsulent i egen klinik

2013-2016 Lærervikar på Gammelgaardskolen i Åbyhøj

2007-2013 Motorikvejleder, matematikkonsulent og synspædagog, i Klinik Syn og Indlæring

2009-2010 Neuropædagogisk konsulent og lærer ved Vejlefjord Børneneurocenter, herunder tilknyttet projektet Amalieborg, som var et genoptræningssted for unge med               senhjerneskader

2007         Skrevet artiklen "Synstræning er bedre end læringsstile" Folkeskolen.

1997-2007 Folkeskolelærer på Læssøesgades Skole

1993-1997 Efterskolelærer på Rågelund Efterskole

 

Uddannelse
 

2007- 2015 Anne Brodersen og Bente Pedersens bøger og tidsskrifter om grundmotorik

2007-2013  Diverse kurser i hjerneforskning og motoriktræning igennem motorikforeningen

2007-2012  Motorik- og synskurser hos Dorthe Borgkvist, Harlev

2005          Efteruddannelseskursus i Matematik hos JCVU.

2003          Pædagogisk IT-kørekort

2003-2006  Flere kurser på Synscenter Refsnæs, vedrørende undervisning af punktlæsende elever.

1996          Specialpædagogisk grundkursus ved Danmarks lærerhøjskole i Odense

1993          Uddannet idrætslærer fra Århus fællesseminarium

1993          Uddannet lærer fra Århus fællesseminarium

1988          Uddannet zoneterapeut

 

Kontakt:

Læringskonsulent/Motorikvejleder 
Karin Friis
Åbyvej 156
8230 Åbyhøj
Tlf. 40777251

 

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 
Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på tv og facebook 

TV-interview med
journalist Trine Stampe

 

www.facebook.
com/motoriktraening

 

 

 

 

 

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.