DK
UK
DE

Priser:

Motoriktest (ca. 2 timer) inkl. øvelser
Synstest (Samsynstest) 
Træning af elever pr. time 
Baby- børnemassage for forældre og 1 barn (gavekort kan købes)
Babymassage for mødregrupper max 5 babyer
Foredrag 1½-2 timer 
Rapport for motoriktest
Kørsel pr. km. 

50% Rabat til studerende på SU

 

1000 kr.
  300 kr.
  600 kr.
  600 kr.
1000 kr.
2500 kr.
  300 kr.
 3,82 kr.

 

 

 

Skoler/SFO

Med min baggrund som lærer, synspædagog og motorikvejleder, tilbyder jeg konsulenttimer til skoler med elever, der har indlærings- og koncentrationsvanskeligheder.
Enten i form af foredrag og kurser for lærerne og pædagogerne, eller som træning og test af elever enkeltvis eller i små grupper.
Vil I bruge min hjælp i flere dage, kan prisen reguleres.

Børnehaver

Forebyggende motoriktræning kan være med til at gøre børnene meget mere skoleparate. Derudover kan man være opmærksom på, om enkelte børn har samsynsvanskeligheder. Samsynsvanskeligheder I børnehaven kan vise sig ved motoriske vanskeligheder(svært ved at vurdere afstande: løber derfor tit ind i ting, falder og/eller er bange for bolde) samt manglende lyst til at tegne.
Jeg tilbyder foredrag om betydningen af et godt samsyn og motorik, for at være skoleparat. Oplagt for både personale og forældre.
Kurser i motoriktræning for personale samt test og træning af enkelte børn er også en mulighed(dog kun med forældres fulde accept og tilstedeværelse).
Vil I bruge min hjælp i flere dage, kan prisen reguleres.
Kontakt
 

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 

Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på facebook

Motoriktræning www.motoriktræning

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.