DK
UK
DE

Klienthistorier
Klienthistorierne er beskrevet meget kort. Alle klienterne har trænet intensivt og haft en mangfoldighed af øvelser, som styrker synsmusklerne, de store muskelgrupper, krydskoordineringen, følesansen, balancen og hukommelsen. 
 

Emil 10 år, 4 klasse
Langsom læser. Læsebrille +1. Emil oplever også besvær med stavning og matematik. Emil gider ikke lave lektier, og det giver ofte skænderier. Testen viser at læsehastigheden er nedsat med 3 år.
9 måneder senere:
Emils læsehastighed er nu alderssvarende. Læsebrillen er ikke nødvendig. De skændes ikke mere om lektierne.


Frederikke 8 år, 2 klasse
Læsebesvær, oplever at teksten flyder ind i hinanden. Hun har på det sidste fået en del tiks. Tiks er typisk tegn på stress. Testen viser dobbeltsyn ud til 40 cm.
3 måneder senere:
Frederikkes tiks er væk. Hun er meget mere motiveret for at lave lektier, og hun har generelt fået mere overskud. Testen viser, at hun nu kun har dobbeltsyn ud til 14 cm. Frederikke vil forsat have glæde af synstræning, men da træningen kræver tid, har familien valgt at holde pause.
 

Ida 8 år, 2 klasse
Ida rykker ikke rigtig i læsning. Ida fortæller selv, at hendes læsehastighed er langsom. Samt at hun springer i teksten, hvis ikke hun bruger en finger. Ida synes matematik er svært, idet hun spejlvender tal og har svært ved tal større end 70. Testen viser at læsehastigheden er nedsat med 2 år.
5 måneder senere:
Læsningen går meget bedre, og testen viser at Idas læsehastighed nu er alderssvarende.
Ida oplever at matematik nu er lettere. Hun spejlvender ikke tallene mere og har fået styr på de store tal fra 70 og op. Motorisk har Ida fået en meget bedre balance, og hendes evne til at krydskoordinere er blevet bedre.
 

Aksel 8 år, 2 klasse
Aksel har læsevanskeligheder. Læsevanskelighederne begynder også at gå ud over hans matematik. Aksel har meget uro i kroppen når der skal laves lektier.
Testen viser, at Aksels læsehastighed ligger godt 2 år under aldersniveauet.
4 måneder senere:
Aksel oplever, at det er blevet lettere at læse. Han har for første gang fundet en bog derhjemme, som han havde lyst til at læse ”Gummi Tarzan”. Han er også begyndt at læse vejskiltene, når de kører i bil.
Testen viser flere fine forbedringer, og læsehastigheden er forbedret med 1 år og 4 måneder.
 

Josefine 10 år, 4 klasse
Josefines syn driller hende, særligt når hun skal læse. Hendes øjne hopper over ord, og nogen gange hopper de over en linje. Hun oplever at linjerne også kan skifte plads, når hun læser. Store tal er svære.
Synstesten viser at Josefine har meget stramme øjenmuskler, som flytter sig i hop.
Læsehastigheden viser, at Josefine ligger 5-6 år under aldersniveau. I testen drejer hun hovedet, for at hjælpe øjnene og alligevel hopper hun over 5 tal. Josefine ser dobbelt ud til 30-40 cm.
12 måneder senere:
Der er kommet ro på Josefines syn. Josefine er kommet godt i gang med at læse, og læser nu dagligt i skolen eller hjemme. Josefine har nu fint styr på de store tal. Josefine kan godt læse i længere tid af gangen.
Synstesten viser, at læsehastigheden er forbedret med 4 år. Josefine har stadig lidt tendens til dobbeltsyn, men nu kun ud til 5-6 centimeter. Josefines 3D syn er forbedret så meget, at hun nu kan se 3D film.

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 
Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på tv og facebook 

TV-interview med
journalist Trine Stampe

 

www.facebook.
com/motoriktraening

 

 

 

 

 

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.