DK
UK
DE

Artikel fra Folkeskolen
fr. 24. okt. 2008

Synstræning er bedre end læringsstile

Debat
Af: Karin Friis

Tv2's »En skole i forvandling« sætter offentlig fokus på læringsstile - ligesom »Plan B« gjorde det. Gode initiativer. Opmærksomheden på forskellige måder at lære på er guld værd, for det kan skabe et mere spændende læringsmiljø i skolen.

Men det kan ikke ændre på årsagen til problemet. Flere undersøgelser viser, at 20 procent af befolkningen har nedsat samsyn. At have samsyn er altafgørende for god læring, og samsynet kan trænes med fysiske øvelser - og ikke gennem forskellige læringsstile. Læringsstile motiverer, og det er vigtigt, men fjerner ikke årsagen til besværlighederne med at lære.

Dorthe Borgkvist, der er optometrist, har i 15 år studeret neurologi og arbejdet med synstræning. Ved at studere hendes omfattende arbejde ser man, at børn og voksne med samsynsproblemer ofte har vanskeligt ved at lære - eller får hovedpine, når de læser.

Optimalt samsyn vil sige, at man har to raske øjne, som fokuserer nøjagtig det samme sted uden forsinkelse. Når det ikke sker, kommer hjernen på overarbejde, for bogstaverne står tæt, og det er svært for hjernen at tyde beskeden fra øjnene, hvis det ene øje fokuserer på s og det andet på o i ordet som.

Vanskeligheder med samsyn viser sig ofte, når elever første gang bliver præsenteret for selvstændig læsning. Børn, der har vanskeligheder med samsyn, bryder sig ofte ikke om at tegne og læse.

Et godt samsyn kan trænes op, og det optimale er, at det sker før skolealderen eller i indskolingen. Det ville være et kæmpe fremskridt for den femtedel, vi i dag mister i uddannelsessystemet. Træning af samsyn kan ske gennem en halv times daglige motoriske øvelser i en periode. Det kræver ihærdighed, men det giver gode resultater, når træningen passes.

I dag får børn ikke testet samsyn hos hverken skolelægen, sundhedsplejersken eller øjenlægen. Øjenlægerne ser efter øjensygdomme og er ikke opmærksomme på, at øjenmuskulaturen kan trænes. Optikeruddannelsen er det eneste sted, der underviser lidt i samsynstræning.

I godt et år har jeg arbejdet i en klinik for syn og læring, og det har været noget af en øjenåbner for mig. Børnene får hurtigere læsehastighed, hopper ikke over ord og bytter ikke rundt på d og b. De holder op med at have hovedpine ved læsning og så videre. Børn, der træner hos os, oplever, at de nu får ros i skolen, fordi de bedre kan koncentrere sig og læse hurtigere. Alle børn burde have tjekket samsynet, senest i indskolingen.

Forkortet af redaktionen
 

 

Læringskonsulent Motorikvejleder        

Karin Friis 
Ring 40 77 72 51

Motoriktræning på tv og facebook 

TV-interview med
journalist Trine Stampe

 

www.facebook.
com/motoriktraening

 

 

 

 

 

Motoriktræning · Åbyvej 156, 8230 Åbyhøj · Tlf. 40 77 72 51 

Powered by Søgaard & Co.